De medewerkers van een afdeling hadden al langere tijd moeite met de stijl van leidinggeven van de manager. Deze stond open voor een teambemiddeling om feedback te ontvangen en samen met de medewerkers tot een betere manier van samenwerken te komen. Doordat iedereen van tevoren had ingestemd met de spelregels van mediation verliep het gesprek prettig en gestructureerd. Aan ieders mening werd recht gedaan. De uitkomsten waren voor beide partijen bevredigend en zijn vastgelegd in nieuwe werkafspraken.