Fusie van twee verenigingen

Een aantal jaren geleden werd ik gevraagd om het samengaan van twee verenigingen te begeleiden. Hoewel de leden uit dezelfde doelgroep kwamen was de cultuur bij beide vereniging heel verschillend. Tijdens een open gesprek met beide besturen heb ik in de rol van bemiddelaar beide partijen de ruimte gegeven om hun de voor- en nadelen die ze in de fusie zagen uit te spreken. Na 3 uur hadden beide besturen een gemeenschappelijk kader opgesteld waar ze samen verder mee konden. De fusie is daarna soepel verlopen.